Kệ gia vị đa năng, inox mạ chrome, nan dẹt, cánh rộng 150mm

Kệ gia vị đa năng, inox mạ chrome, nan dẹt, cánh rộng 150mm
Kệ gia vị đa năng, inox mạ chrome, nan dẹt, cánh rộng 150mm