Kệ đựng gia vị dao thớt đa năng, inox sợi nan dẹt, cánh rộng 400

Kệ đựng gia vị dao thớt đa năng, inox sợi nan dẹt, cánh rộng 400
Kệ đựng gia vị dao thớt đa năng, inox sợi nan dẹt, cánh rộng 400