Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox sợi dẹt CS-1630

Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox sợi dẹt CS-1630
Kệ gia vị, dao thớt đa năng, inox sợi dẹt CS-1630